Nettleiepriser fra 1. juli 2024

Publisert 14.06.2024

Nettleien øker med ca. 5 % fra 1. juli 2024. Dette skyldes økt kostnad til overliggende nett samt bortfall av kompensasjon for nettapskostnader.

Nettleien kundene betaler skal dekke blant annet kostnader for kjøp av kraft for å dekke kraft som blir borte i nettap (les om nettap lenger ned i teksten). De høye kraftprisene vi har hatt siste tiden har medført at kostnad til nettap har økt kraftig. Dette ville ha ført til stor økning i nettleieprisene om hele kostnadsøkningen skulle regnes inn i nettleieprisene.

For å motvirke dette fikk nettselskapene overført det som kalles flaskehalsinntekter fra Statnett som derved dekket en vesentlig del av kostnadene til nettap.

Flaskehalsinntekter oppstår når det er forskjell i spotpris mellom prisområder. Det ble utbetalt flaskehalsinntekter i 2022 og 2023. Det lå an til at dette også skulle skje i 2024 og nettariffene ble beregnet ut fra det. I 2024 er prisforskjellene mellom prisområder blitt vesentlig mindre, og det er ikke tilgjengelig flaskehalsinntekter for utbetaling til nettselskapene for å kompensere for høye nettapskostnader.

Når denne kompensasjonen faller bort må nettapskostnadene i sin helhet dekkes inn gjennom økning i nettleieprisene.

Hva er nettap?
Ved transport av energi i strømnettet vil alltid en del av energien gå tapt. Dette er bestemt av fysiske lover og er uunngåelig. Energien som går tapt kaller vi nettap. Nettapet varierer over året og hvor i strømnettet strømmen brukes, men en typisk verdi for nettap er i størrelsesorden 5 % på årsbasis. Nettapet må nettselskapet kjøpe i spotmarkedet, og kostnadene til dette vil inngå i grunnlaget for å beregne nettleieprisene.


Eksempel:
Dersom en kunde bruker 20 000 kilowattimer (kWh) i året, og nettapet er på 5 %, må det tilføres 21 000 kWh fordi 1000 kWh blir borte på veien. Disse 1000 kWh må nettselskapet kjøpe i strømmarkedet til spotpris. Er spotprisen på 200 øre/kWh, blir dette en kostnad på 2000 kr. Er spotprisen på 10 øre/kWh, er kostnaden på 100 kr.

Eksemplet viser at variasjon i spotprisen påvirker nettkostnadene betydelig, og derav nettleieprisen som nettkundene betaler.

Detaljene fremgår av sidene for
- Privatkunder
- Næringskunder

Ledig stilling: Prosjektleder/strategisk planlegger

Jul 12, 2024

Vi søker prosjektleder/strategisk planlegger til prosjekter i regional- og distribusjonsnettet.

Ledig stilling: Lager- og logistikkleder

Jun 3, 2024

Vi søker selvgående og engasjert lager- og logistikkansvarlig til å lede og optimalisere våre lagre. Søknadsfrist: 09.06.2024.

Beskytt deg og det elektriske utstyret ditt mot lyn og torden

May 27, 2024

Vi går inn i en tid som er høysesong for lyn og torden. Hvert år forårsaker lyn og torden betydelige skader på elektronisk utstyr i norske h...

Vi søker daglig leder

May 16, 2024

En unik mulighet til å lede et veletablert selskap med lang historie.