Vevigs ekstraordinært høye kostnader til nettap blir kompensert

- NVE har vedtatt en ny midlertidig forskrift som overfører deler av Statnetts flaskehalsinntekter til nettselskapene i områder som har høye strømpriser. Nettselskapene må bruke pengene til å hindre økninger i nettleien.
Les mer

Planarbeid Hafjell transformatorstasjon

Det har vært stor vekst i forbruket i Øyer de siste årene. Hoveddelen av økningen kommer av fritidsbebyggelse og elektrifisering av transportsektoren.
Les mer
footer-dekorasjon footer-dekorasjon