Leveringskvalitet

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet har som formål bidra til å sikre en tilfredsstillende leveringskvalitet i det norske kraftsystemet, og en samfunnsmessig rasjonell drift, utbygging og utvikling av kraftsystemet.

Vevig jobber hver dag for at nettkundene skal ha så stabil og god strømforsyning som mulig, et arbeid som er forankret i rutiner og flerårige vedlikeholds- og investeringsplaner.

Generelt økende strømforbruk gir større belastning på strømnettet. Teknisk informasjon fra AMS-målerne (nettnyttedata) setter oss i stand til å være i forkant med nødvendige forsterkinger.

Så sant det er mulig, gjøres arbeid på nettet som såkalt AUS (Arbeid Under Spenning), som betyr at arbeidet utføres uten å koble fra strømmen. Ved planlagt arbeid der det ikke er mulig å unngå utkobling, varsles berørte nettkunder i forkant.

Feilsituasjoner håndteres i stadig større grad ved hjelp av kunstig intelligens, som automatisk lokaliserer og isolerer feil og gjenoppretter strømforsyningen på det friske nettet.

Har du informasjon om strømforsyningen som vi bør vite om, setter vi pris på tilbakemelding via skjemaet på denne siden.

footer-dekorasjon footer-dekorasjon