Leveringskvalitet

Vevig jobber hver dag for at nettkundene skal ha stabil og god strømforsyning, et arbeid som er forankret i forskriftskrav, rutiner og flerårige vedlikeholds- og investeringsplaner.

Så sant det er mulig, gjøres arbeid på nettet som såkalt AUS (Arbeid Under Spenning), som betyr at arbeidet utføres uten å koble fra strømmen. Ved planlagt arbeid der det ikke er mulig å unngå utkobling, varsles berørte nettkunder i forkant.

Feilsituasjoner håndteres i stadig større grad ved hjelp av kunstig intelligens, som automatisk lokaliserer og isolerer feil og gjenoppretter strømforsyningen på det friske nettet.

Økende strømforbruk og stadig mer effektkrevende utstyr gir større belastning på strømnettet, og kan medføre spenningsproblemer.

Jordfeil innebærer både brann- og berøringsfare, og kan påvirke både det anlegget som har feilen og øvrige anlegg på samme transformatorkrets.

Om du opplever problemer med leveringskvaliteten, ber vi om at du kontakter oss via skjemaet i Kontaktportalen.