Effektkrevende apparater

Mange nye apparater produseres slik at de krever stor effekt i et kort tidsrom, noe som fører til en helt annen belastning på strømnettet enn tidligere.

1. Bakgrunn
På grunn av stort internasjonalt fokus på mer energieffektive elektriske apparater, blir mange nye apparater produsert slik at de krever stor effekt i et kort tidsrom. Tidligere ble samme type apparater produsert så de krevde liten effekt over et lengre tidsrom. De nye apparatene fører dermed til en helt annen belastning på strømnettet enn tidligere.

Sintef utarbeidet derfor i 2012 rapporten «Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet». Vevig ønsker å nå kunder og installatører med informasjon om utviklingen, og de utfordringene den skaper for vår bransje.

2. Eksempler på utfordrende apparater

Gjennomstrømningsvarmere:
Tradisjonelt har varmtvann blitt lagret i en 200 liters bereder med et lite varmeelement på 2 kW. Nye gjennomstrømningsvarmere lagrer ikke vannet; det blir oppvarmet når krana åpnes. Effekten må derfor være svært høy, typisk 15 kW.

Jordvarmepumper:
Slike varmepumper leveres gjerne med direktestartet kompressor, noe som vil medføre spenningsfall (oppleves typisk som at lyset blinker) hver gang varmepumpa starter.

Induksjonsovner:
Ordinære komfyrer trekker samme strøm så lenge bryterne til platene står i samme posisjon. Induksjonsovner regulerer temperaturen ved at platene slås av og på med korte mellomrom, noe som betyr at belastningen hele tiden veksler mellom null og en stor strøm.

Ladere for elbiler:
I løpet av kort tid har salget av elbiler økt kraftig. Dette fører til tilsvarende økt behov for lading, både hjemme/på hytta og langs vegen. Laderne deles i to kategorier; normalladere (en- og trefase inntil 16A) og hurtigladere (fra 20A og oppover). Hjemme og på hytta anbefaler Vevig at trefase normalladere benyttes.

Installasjon av elbilladere fra og med 20A skal forhåndsmeldes som "utvidelse" av registrert elektroinstallatør.

3. Dialog mellom kunde og elektroinstallatør
Generelt må kunde kontakte elektroinstallatør i forkant av at man går til anskaffelse av effektkrevende utstyr. Da får man en god dialog og en vurdering av kundens installasjon og Vevigs nett, og ev. behov for tiltak. Hvis man kommer i en situasjon der Vevigs nett må forsterkes, kan hele eller deler av denne kostnaden bli belastet kunden, som et anleggsbidrag ihht. Forskrift om kontroll av nettvirksomhet.

4. Krav til utførelse av elanlegg

Normen NEK400, som revideres hvert fjerde år, regulerer i praksis hvordan elektriske lavspenningsinstallasjoner skal utføres.

Se også Sintefs rapport Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet.