Likestilling

Likestillings- og diskrimineringsloven gjelder på alle samfunnsområder, og er således grunnlaget for Vevigs likestillingsarbeid.

Vårt likestillingsarbeid er forankret i konsernets strategiplan og etisk reglement, og gjennomføres i tett samarbeid med fagforeningene.

Loven stiller krav om årlig redegjørelse om likestillingsarbeidet. Under kan du lese våre likestillingsredegjørelser
- 2021
- 2022