Foto: NVE

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Publisert 14.12.2021

Regjeringen la på lørdag fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien.


Oppdatering 22.12.2021:

Den foreslåtte ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt 55 % av kostnadene over 70 øre per kWh eks. mva. Dette beløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen.

Kompensasjonsordning til Jordbruk og fellesmålte sameier/borettslag/aksjeleiligheter som er registrert som næring, blir nærmere presisert på nyåret.

NVEs side med ofte stilte spørsmål og svar om ordningen gir mer informasjon.

Opprinnelig artikkel 14.12.2021:

Regjeringens forslag går i korthet ut på:
Husholdningene vil få støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk. Ordningen skal gjelde fra og med desember 2021 til og med mars 2022, og vil administreres gjennom nettselskapene. Regjeringen vil legge frem ordningen i en proposisjon til Stortinget så raskt som mulig.

Ordningen fungerer slik at husholdningene får et fratrekk på regningen når strømprisene er ekstraordinært høye. Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt går over 70 øre per kilowattime (eks. mva.) for en måned, vil staten kompensere halvparten av prisen over dette nivået. Den delen staten betaler blir trukket fra på regningen fra nettselskapet eller strømleverandøren.

NVE vil denne uken informere alle nettselskapene om den praktiske håndteringen av ordningen.

NVE har publisert mer informasjon om ordningen her.


Svindel i forb. med kompensasjonsordningen for høye strømpriser

Kunder hos andre nettselskap har opplevd svindelforsøk
Les mer

Ekstremvær og strømførende ledninger

Deler av vårt nettområde kan bli berørt av det varslede ekstremværet Gyda.
Les mer

Praktisk gjennomføring av kompensasjonsordningen for høye strømpriser

Har du krav på kompensasjon, men allikevel ikke fått det?
Les mer

Åpningstider i romjula

I romjula er våre åpningstider kl. 09:00 - 15:00.
åpningstider-jula
footer-dekorasjon footer-dekorasjon