Foto: NVE

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Publisert 14.12.2021

Regjeringen la på lørdag fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien.


Oppdatering 22.12.2021:

Den foreslåtte ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt 55 % av kostnadene over 70 øre per kWh eks. mva. Dette beløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen.

Kompensasjonsordning til Jordbruk og fellesmålte sameier/borettslag/aksjeleiligheter som er registrert som næring, blir nærmere presisert på nyåret.

NVEs side med ofte stilte spørsmål og svar om ordningen gir mer informasjon.

Opprinnelig artikkel 14.12.2021:

Regjeringens forslag går i korthet ut på:
Husholdningene vil få støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk. Ordningen skal gjelde fra og med desember 2021 til og med mars 2022, og vil administreres gjennom nettselskapene. Regjeringen vil legge frem ordningen i en proposisjon til Stortinget så raskt som mulig.

Ordningen fungerer slik at husholdningene får et fratrekk på regningen når strømprisene er ekstraordinært høye. Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt går over 70 øre per kilowattime (eks. mva.) for en måned, vil staten kompensere halvparten av prisen over dette nivået. Den delen staten betaler blir trukket fra på regningen fra nettselskapet eller strømleverandøren.

NVE vil denne uken informere alle nettselskapene om den praktiske håndteringen av ordningen.


Linjeinspeksjon med helikopter

Det er klart for årets linjeinspeksjon med helikopter.
Les mer

Åpningstider i påsken

Vi har noe reduserte åpningstider i påsken.
Les mer

Strømstøtte ut 2024 – mer hjelp om sommeren

Regjeringen varslet på en pressekonferanse i går kveld endringer i strømstøtteordningen
Les mer

Ledig stilling: Energimontørlærling Vinstra/Øyer

Vi tar inn Energimontørlærling fra august 2022
Les mer
footer-dekorasjon footer-dekorasjon