Valg av kraftleverandør

Bestilling av strøm ved flytting kan ordnes av kraftleverandør. Du må inngå avtale med den kraftleverandøren du ønsker å benytte, og kraftleverandøren ordner resten for deg. Kraftleverandøren trenger følgende opplysninger om deg og det aktuelle målepunktet:

Privatkunder
- Målepunkt-ID og eventuelt målernummer
- Kundenavn (slik det er registrert i Folkeregisteret), fødselsdato og postadresse
- Anleggs- og fakturaadresse, dersom disse er ulik postadresse
- Måleravlesning i perioden 20 - 6 dager før flyttedato eller dato for leverandørbytte

Næringskunder
- Målepunkt-ID og eventuelt målernummer
- Firmanavn (slik det er registrert i Enhetsregisteret), organisasjonsnummer og postadresse
- Anleggs- og fakturaadresse, dersom disse er ulik postadresse
- Måleravlesning i perioden 20 - 6 dager før flyttedato eller dato for leverandørbytte

Disse opplysningene finner du lettest på en tidligere faktura, eller ved kontakte oss.

Under følger oversikter over kraftleverandører som leverer i Vevig sitt nettområde.
- Privatkunder
- Næringskunder