Tjenestesatser

Beskrivelse

Pris (kr)
eks. mva

Pris (kr)
inkl mva

Provisorisk strøm, byggestrøm 1)

Sikringsstørrelse inntil 63A 230 V / 40 A 400 V

- dagleie (kr/dag)

24

30

- oppsett og nedtak

1 995

2 494

Sikringsstørrelse inntil 125 A 230 V / 80 A 400 V

- dagleie (kr/dag)

48

60

- oppsett og nedtak

1 995

2 494

Sikringsstørrelse over 125 A 230 V / 80 A 400 V

- strømsentral holdes av leietaker

- tilkobling, måleroppsett og nedtak

2 940

3 675

Hastetillegg

630

788

Arbeid i målepunkt (pris pr. oppdrag)

Montasje av AMS-måler

- standard montasje, inkl. 2,5 meter antenneledning

kostnadsfritt

- tillegg for antenneledning over 2,5 meter

1 260

1 575

- tillegg for mobilkommunikasjon 4G (trafikkostnad pr. år kommer i tillegg)

1 575

1 969

Gjenåpning av stengt anlegg

- ved oppmøte hos kunde

1 260

1 575

- fjernåpning vha. bryter i måler

672

840

Målerens kommunikasjonsmodul

- deaktivering

1 260

1 575

- aktivering (faktureres sammen med opphørsregning)

1 260

1 575

Flytting av antenne

- oppmøte pluss arbeid inntil 30 minutter

1 260

1 575

- pr. påbegynt halvtime utover 30 minutter

336

420

Ettermontering av mobilkommunikasjon 4G

- oppmøte pluss arbeid

1 260

1 575

- pris for 4G-modul (trafikkostnad kommer i tillegg)

1 575

1 969

Abonnementstjeneste (pris pr. år)

Manuell behandling (måler uten kommunikasjon)

1 500

1 969

Mobilkommunikasjon 4G (bestilt av kunde)

126

158

Stenging og åpning ved betalingsmislighold

- stenging av anlegg

1 680

2 100

- åpning av stengt anlegg ved oppmøte

840

1 050

- åpning av stengt anlegg ved fjernåpning

672

840


Ang. provisorisk strøm/byggestrøm:
Provisorisk strøm tilbys for tidsbegrenset behov som for eksempel byggeprosjekter. Vi leier ut byggestrømskap for både 230 V og 400 V.
Dersom leietaker holder eget byggestrømskap bortfaller dagleie, men det kommer et tillegg til oppsett og nedtak på 900 kr. (eks. mva.) pga. merarbeid med tilkobling, kontroll av byggestrømskap, målermontasje m.m.
Byggestrømskap som har stått på samme sted i 2 år eller mer skiftes ut og det beregnes nytt oppsett/nedtak.

Nettariff kommer i tillegg til oppgitte kostnader i tabellen over og bestemmes av sikringsstørrelse på byggestrømsskap eller strømsentral som kobles til. Du finner informasjon om nettariffene her:
- privatkunder
-
næringskunder