Tjenestesatser

Beskrivelse

Pris (kr)
eks. mva

Pris (kr)
inkl mva

Provisorisk strøm, byggestrøm 1)

Sikringsstørrelse inntil 63A 230 V / 40 A 400 V

- dagleie (kr/dag)

23

28,75

- oppsett og nedtak

1 900

2 375

Sikringsstørrelse inntil 125 A 230 V / 80 A 400 V

- dagleie (kr/dag)

46

57,50

- oppsett og nedtak

1 900

2 375

Sikringsstørrelse over 125 A 230 V / 80 A 400 V

- strømsentral holdes av leietaker

- tilkobling, måleroppsett og nedtak

2 800

3 500

Hastetillegg

600

750

Arbeid i målepunkt (pris pr. oppdrag)

Montasje av AMS-måler

- standard montasje, inkl. 2,5 meter antenneledning

kostnadsfritt

- tillegg for antenneledning over 2,5 meter

1200

1500

- tillegg for mobilkommunikasjon 4G (trafikkostnad pr. år kommer i tillegg)

1500

1875

Gjenåpning av stengt anlegg

- ved oppmøte hos kunde

1 200

1 500

- fjernåpning vha. bryter i måler

640

800

Målerens kommunikasjonsmodul

- deaktivering

1 200

1 500

- aktivering (faktureres sammen med opphørsregning)

1 200

1 500

Flytting av antenne

- oppmøte pluss arbeid inntil 30 minutter

1 200

1 500

- pr. påbegynt halvtime utover 30 minutter

320

400

Ettermontering av mobilkommunikasjon 4G

- oppmøte pluss arbeid

1 200

1 500

- pris for 4G-modul (trafikkostnad kommer i tillegg)

1 500

1 875

Abonnementstjeneste (pris pr. år)

Manuell behandling (måler uten kommunikasjon)

1 500

1 875

Mobilkommunikasjon 4G (bestilt av kunde)

120

150

Stenging og åpning ved betalingsmislighold

- stenging av anlegg

1 600

2 000

- åpning av stengt anlegg ved oppmøte

800

1 000

- åpning av stengt anlegg ved fjernåpning

640

800


Ang. provisorisk strøm/byggestrøm:
Provisorisk strøm tilbys for tidsbegrenset behov som for eksempel byggeprosjekter. Vi leier ut byggestrømsskap for både 230 V og 400 V.
Dersom leietaker holder eget byggestrømsskap bortfaller dagleie, men oppsett og nedtak blir 900 kr dyrere pga. merarbeid med tilkobling, kontroll av byggestrømsskap, målermontasje m.m.
Byggestrømsskap som har stått på samme sted i 2 år eller mer skiftes ut og det beregnes nytt oppsett/nedtak.

Nettariff kommer i tillegg til oppgitte kostnader i tabellen over og bestemmes av sikringsstørrelse på byggestrømsskap eller strømsentral som kobles til. Du finner informasjon om nettariffene her:
- privatkunder
-
næringskunder


footer-dekorasjon footer-dekorasjon