Standardvilkår


Standardvilkårene utgjør de fullstendige generelle bestemmelsene om nettleie og tilknytning som gjelder mellom kunde og Vevig, dersom ikke annet er avtalt skriftlig.

Det skilles mellom Standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbrukerkunder og Standardvilkår for nettleie og tilknytning for næringskunder.

Standardvilkårene er utarbeidet av bransjeorganisasjonene og er tatt i bruk av de fleste nettselskaper.

Standardvilkårene gjelder fra 1. mars 2021 og avløser tidligere standardavtale av 2007. Behovet for oppdaterte vilkår er i første rekke utløst av endringer i en rekke forskrifter gitt av myndighetene ved Olje- og energidepartementet (OED), Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE), Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og Justervesenet.