Nettleie privat


Nettariffen dekker kostnader med transport av kraft fram til kundens målepunkt.

Prisene er oppgitt inklusiv merverdiavgift (25 %), avgift til energifondet (ENOVA) på 1,25 øre/kWh og forbruksavgift (elavgift) på 11,14 øre/kWh fra 01.01.2022 og 19,263 øre/kWh fra 01.04.2022.

Prisene kan endres med 14 dagers varsel.

NB! Etter forskriftsbestemmelse som trer i kraft 01.07.2022 stilles det nye krav til utforming av nettleie. Ny nettleiestruktur med tilhørende priser vil bli publisert minimum 14 dager før dette trår i kraft.

Hovedsikringsstørrelse Fastledd
Energiledd (øre/kWh)
Fra 01.02.22
Fra 01.04.22
N4A1 T.o.m. 40 A (32 A) 1) 293,60
26,26
28,39
N4A2 T.o.m. 63 A (40 A) 1) 407,00
26,26
28,39
N4B T.o.m. 125 A (80 A) 1) 747,50
26,26
28,39

1) Sikringsbegrensning for 400V-anlegg i parantes

Når kunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet, vil disse bli registrert på leveringsplikt (ventetariff) og fakturert for kraft fra nettselskapet. Oversikt over kraftselskaper som leverer kraft for privatkunder i vårt nettområde finner du her.

Byggestrøm

For byggestrøm kommer oppsett/nedtak og dagleie i tillegg til nettariff. Les mer om dette under Tjenestesatser.

Nettleiepriser for 2021


footer-dekorasjon footer-dekorasjon