Nettleie privat


Nettariffen dekker kostnader med transport av kraft fram til kundens målepunkt.

Nettleiepriser fra 1. januar 2024

Nettleien for privatkunder bestå av to deler:

  • Fastleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig (gjennomsnittet av 3 effekttopper).
  • Energileddet – et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet og året du bruker strømmen.

Fastleddet bestemmes av gjennomsnittet av de 3 høyeste døgnmaksene i måneden avregningen gjelder for. Døgnmaksen er forbruket i den klokketimen du bruker mest strøm i døgnet. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere fastledd enn om du bruker mye strøm på én gang. For eksempel vil det lønne seg å ikke vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig. Har du elbil, er det lurt å lade den sakte gjennom natta.

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten enn om dagen. Natten regnes fra kl. 22 til kl. 06. I energileddet inngår også Forbruksavgift til staten og avgift til energifondet (ENOVA).

Prisene som gjelder fra 1. januar 2024 er som følger:

Fastledd i trinn(fra - til og med)
1

0 til 2 kW

200,00 kr/mnd
22,01 til 5 kW260,00 kr/mnd
35,01 til 10 kW361,25 kr/mnd
410,01 til 15 kW462,50 kr/mnd
515,01 til 20 kW563,75 kr/mnd
620,01 til 25 kW663,75 kr/mnd
725,01 til 30 kW765,00 kr/mnd
Over 30 kW
Se pristabell næring
EnergileddDag (06 - 22)Natt (22 - 06)

Januar - Mars

38,6429,14 øre/kWh

April - Desember

47,30

37,80 øre/kWh


Prisene er inkl. avgift til energifondet (ENOVA) på 1,25 øre/kWh, og forbruksavgiften (elavgiften) på 11,89 øre/kWh fra 01.01.2024 og 20,55 øre/kWh fra 01.04.2024. Alle priser er inkl. mva.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter. Øvrige priser kan endres med 14 dagers forutgående varsel

Målere uten kommunikasjon:
For kunder som har måler uten kommunikasjon, gjelder egne satser for nettleie.

Leveringsplikt:
Når kunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet, vil disse bli registrert på
leveringsplikt (ventetariff) og fakturert for kraft fra nettselskapet. Oversikt over kraftselskaper som leverer kraft for privatkunder i vårt nettområde finner du her.

Byggestrøm:

For byggestrøm kommer oppsett/nedtak og dagleie i tillegg til nettariff. Les mer om dette under Tjenestesatser.

Historikk nettleiepriser:
- fra januar 2023
- fra juli 2022
- fra april 2022
- fra februar 2022
- for 2021