Nettleie næring


Nettleien dekker kostnader med transport av kraft fram til kundens målepunkt.

Nettariffer fra 1. januar 2024

For næringskunder skilles det mellom anlegg som har årsforbruk over eller under 100 000 kWh.

I tillegg til prisene kommer statlig energifondsavgift (Enova) på 800 kr/år*) og forbruksavgift (elavgift) på 9,51 øre/kWh fra 01.01.2024 og 16,44 øre/kWh fra 01.04.2024.

*) For husholdningsbruk er energifondsavgiften 1,00 øre/kWh.

Alle priser er ekskl. mva.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter. Øvrige priser kan endres med 14 dagers forutgående varsel

Anlegg med årsforbruk under 100 000 kWh:

Fastledd i trinn(fra - til og med)
1

0 til 2 kW

160 kr/mnd
22,01 til 5 kW208 kr/mnd
35,01 til 10 kW289 kr/mnd
410,01 til 15 kW370 kr/mnd
515,01 til 20 kW451 kr/mnd
620,01 til 25 kW531 kr/mnd
725,01 til 30 kW612 kr/mnd
830,01 til 40 kW774 kr/mnd
940,01 til 50 kW935 kr/mnd
1050,01 til 75 kW1 339 kr/mnd
1175,01 til 100 kW1 743 kr/mnd

12

100,01 til 125 kW

2 146 kr/mnd
13

125,01 til 150 kW

2 550 kr/mnd

14

150,0 til 200 kW

3 358 kr/mnd
15200,01 til 300 kW4 973 kr/mnd
16300,01 til 400 kW6 588 kr/mnd
17400,01 til 1000 kW16 278 kr/mnd
EnergileddDag (06 - 22)Natt (22 - 06)


20,4012,8 øre/kWh


Fastledd i trinn
– et beløp per måned etter hvor mye strøm som brukes samtidig.
Energiledd
– et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet og året strømmen brukes.

Fastleddet bestemmes av gjennomsnittet av de 3 høyeste døgnmaksene i måneden avregningen gjelder for. Døgnmaksen er forbruket i den klokketimen i døgnet det går mest strøm. Ved å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet, får en et lavere fastledd enn om en bruker mye strøm på én gang. Det kan være besparelser å hente ved å styre forbruk til «trege laster» (f.eks. varmtvannsbeholdere, varmekabler) til tider på døgnet med lavere forbruk.

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm som brukes totalt (antall kilowattimer), og når strømmen brukes. En betaler mindre per kilowattime om natten enn om dagen. Natten regnes fra kl. 22 til kl. 06.

Anlegg med årsforbruk over 100 000 kWh, uttak 230/400 V:

Fastledd500 kr/mnd
Effektledd45 kr/kW*mnd
Energiledd Dag (06 - 22)

Natt (22 - 06)


10,206 øre/kWh


Anlegg med årsforbruk over 100 000 kWh
, uttak 22 kV:

Fastledd1 000 kr/mnd
Effektledd25 kr/kW*mnd
EnergileddDag (06 - 22)Natt (22 - 06)


3,741,86 øre/kWh


  • Fastledd er en fast månedspris uavhengig av forbruk
  • Energiledd – et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet og året strømmen brukes.
  • Effektledd er prisen for uttak av effekt og avregnes med basis i månedens høyeste effekttopp. Effektleddet vektes slik at det er billigere å bruke effekt i sommerhalvåret.
  • Vekttall for effekttariffer:
Jan
Feb
Mar

Apr

Mai

Jun
Jul

AugSept

Okt

Nov
Des
1,00,90,80,70,60,70,80,91,0


Provisorisk strøm - byggestrøm:

Sikringsstørrelse, inntil 63A (40A) 125A (80A) 250A (160A)
Dagleie (kr/dag) 23 46 --
Oppsett og nedtak (kr) 1900 1900 2800
Eventuelt hastetillegg (< 4 dagers varsel) (kr) 600 600 600

- Nettariff kommer i tillegg
- Oppgitt sikringsbegrensning gjelder 230 V-anlegg. Sikringsbegrensning for 400 V-anlegg i parantes
- Dersom leietager holder eget byggestrømsskap bortfaller dagleie, men oppsett og nedtak blir 900 kr dyrere på grunn av merarbeid med tilkobling, kontroll av byggestrømsskap, målermontasje, mm.
- For sikringsstørrelser over 125 A 230 V (80 A 400 V) holder nettkunde byggestrømsskap selv.
- Byggestrømsskap som har stått på samme sted i 2 år eller mer skiftes ut og det beregnes nytt oppsett og nedtak.

Reaktiv effekt (gjelder næring med årsforbruk over 100 000 kWh):
Dersom uttak av reaktiv energi pr. mnd. tilsvarer en effektfaktor lavere enn 0,95 kan Vevig kreve at kunden bedrer sin effektfaktor til 0,95 eller høyere, eller av kunden betaler tilleggsavgift for uttatt reaktiv energi.
Satsen for reaktiv energi er 11 øre/kVarh.

Leveringsplikt:

Når kunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet, vil disse bli registrert på leveringsplikt (ventetariff) og fakturert for kraft fra nettselskapet. Oversikt over kraftselskaper som leverer kraft for i vårt nettområde finner du her.

Målere uten kommunikasjon:
For kunder som har måler uten kommunikasjon, gjelder egne satser for nettleie.

Øvrige nettariffer:
Nettleiepriser for regionalnett og innmating i lokalnett finnes her
.

Historikk nettleiepriser:
- fra januar 2023
- fra juli 2022
- fra april 2022
- fra februar 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017