Nettleie næring


Nettleien dekker kostnader med transport av kraft fram til kundens målepunkt.

Prisene er oppgitt eksklusiv merverdiavgift (25 %), evt. forbruksavgift (8,91 øre/kWh fra 01.01.2022 og 15,41 øre/kWh fra 01.04.2022) og avgift til energifondet (800 kr/år pr. målepunkt). Nettleiens energiledd er lavere om sommeren enn om vinteren. Sommerperioden er fra 1. april til 1. oktober.

Prisene kan endres med 14 dagers varsel.

NB! Etter forskriftsbestemmelse som trer i kraft 01.07.2022 stilles det nye krav til utforming av nettleie. Ny nettleiestruktur med tilhørende priser vil bli publisert minimum 14 dager før dette trår i kraft.

Tariffer uten effektavregning

Trinn

Hovedsikringsstørrelse

Fastledd
(kr/mnd)
Energiledd fra 01.02.2022 (øre/kWh) Energiledd fra 01.04.2022
(øre/kWh)
N4A1 T.o.m. 40 A (32 A) 1) 234,90 11,1

6,3

N4A2 T.o.m. 63 A (40 A) 1) 325,60 11,1

6,3

N4B T.o.m. 125 A (80 A) 1) 598,00 11,1

6,3

N4C T.o.m. 250 A (160 A) 1) 1142,70 11,1

6,3

Sesongtariff (sommer)
N4D1 T.o.m. 63 A (40 A) 1) 162,80 2)

6,3

N4D2 T.o.m. 125 A (80 A) 1) 299,00 2)

6,3

N4D3 T.o.m. 250 A (160 A) 1) 571,40 2)

6,3

1) Sikringsbegrensning for 400V-anlegg i parantes
2) N4D1, N4D2 og ND3 er sesongtariffer som kan benyttes i perioden 1. april til 1. oktober. Det tillates inntil 500W uttak som vedlikeholdsvarme i perioden. Uttak utover dette medfører avregning etter normal helårstariff for siste år.

Provisorisk strøm - byggestrøm

Sikringsstørrelse, inntil 63A (40A) 125A (80A) 250A (160A)
Nettariff som kommer i tillegg N4A2 N4B N4C
Dagleie (kr/dag) 23 46 --
Oppsett og nedtak (kr) 1900 1900 2800
Eventuelt hastetillegg (< 4 dagers varsel) (kr) 600 600 600

- Oppgitt sikringsbegrensning gjelder 230 V-anlegg. Sikringsbegrensning for 400 V-anlegg i parantes
- Dersom leietager holder eget byggestrømsskap bortfaller dagleie, men oppsett og nedtak blir 900 kr dyrere på grunn av merarbeid med tilkobling, kontroll av byggestrømsskap, målermontasje, mm.
- For sikringsstørrelser over 125 A 230 V (80 A 400 V) holder nettkunde byggestrømsskap selv.
- Byggestrømsskap som har stått på samme sted i 2 år eller mer skiftes ut og det beregnes nytt oppsett og nedtak.

Tariff med effektavregning

Fastledd
(kr/mnd)
Energiledd
fra 01.02.2022
(øre/kWh)
Energiledd
fra 01.04.2022
(øre/kWh)
Effektledd (kr/kWmnd)
N3 Effektavregning glidende årsmaks 2179,10 6,7 1,6 31,40
N3H Effektavregning glidende årsmaks 22 kV 2179,10 2,1 0,7 20,00
N3m Effektavregning pr. mnd. 2179,10 6,7 1,6 59,50
N3Hm Effektavregning pr. mnd. 22 kV 2179,10 2,1 0,7 42,30


Tariff N3 og N3H: Høyeste effekttopp fra hver måned ganges med månedens vekttall. Gjennomsnittet av de tre høyeste vekttallsjusterte månedseffektene siste 12 mnd utgjør beregningsgrunnlaget for effekt. Effekt avregnes månedlig.
Tariff N3m:
Høyeste effekttopp fra hver måned multiplisert med månedens vekttall utgjør beregningsgrunnlaget for effekt pr. måned. Effekt avregnes månedlig.

Vekttall for effektavregning:

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des
1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0


Reaktiv effekt (gjelder kun timesmålte anlegg)
Dersom uttak av reaktiv energi pr. mnd. tilsvarer en effektfaktor lavere enn 0,95 kan Vevig kreve at kunden bedrer sin effektfaktor til 0,95 eller høyere, eller av kunden betaler tilleggsavgift for uttatt reaktiv energi.
Satsen for reaktiv energi er 11 øre/kVarh.

Når kunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet, vil disse bli registrert på leveringsplikt (ventetariff) og fakturert for kraft fra nettselskapet. Oversikt over kraftselskaper som leverer kraft for næringskunder i vårt nettområde finner du her.

Nettleiepriser for regionalnett og innmating i lokalnett finnes her.

Nettariffer for tidligere år:
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017

footer-dekorasjon footer-dekorasjon