Nettleie målere uten kommunikasjon

Nettleiepriser 2022

For nettkunder som har måler uten kommunikasjon, har vi ikke nok informasjon til å kunne plassere forbruket i trinn utfra hvor mye kraft som brukes samtidig. Avregning vil derfor skje etter en forenklet modell hvor fastledd velges utfra årsforbruk. Det skilles på årsforbruk over og under 20 000 kWh:

Privat (priser inkl. mva)
Fastledd
- årsforbruk under 20 000 kWh425,00 kr/mnd
- årsforbruk over 20 000 kWh543,75 kr/mnd
Energiledd50,52 øre/kWh


Næring (priser eks. mva)
Fastledd
- årsforbruk under 20 000 kWh340,00 kr/mnd
- årsforbruk over 20 000 kWh435,00 kr/mnd
Energiledd24,00 øre/kWh


For informasjon om avgifter, se sidene for hhv. privat- og næringskunder.

footer-dekorasjon footer-dekorasjon