Nettleie målere uten kommunikasjon

Nettleiepriser 2024

For nettkunder som har måler uten kommunikasjon, har vi ikke nok informasjon til å kunne plassere forbruket i trinn utfra hvor mye kraft som brukes samtidig. Avregning vil derfor skje etter en forenklet modell hvor fastledd velges utfra årsforbruk. Det skilles på årsforbruk over og under 20 000 kWh.

Privat (priser avgifter)

Fastledd

- årsforbruk under 20 000 kWh361,25 kr/mnd
- årsforbruk over 20 000 kWh462,50 kr/mnd
Energiledd - periodeVeid snitt
Energiledd januar - mars35,60 øre/kWh
Energiledd april - desember44,26 øre/kWh


Næring (priser avgifter)

Fastledd

- årsforbruk under 20 000 kWh289,00 kr/mnd
- årsforbruk over 20 000 kWh370,00 kr/mnd
Veid snitt

Energiledd

17,97 øre/kWh

For informasjon om avgifter, se sidene for hhv. privat- og næringskunder.