Leveringsplikt

Leveringsplikt betyr kraftleveranse fra nettselskapet. Alle nettselskap er gjennom energiloven pålagt å levere kraft inntil kunden har inngått kraftleveringskontrakt med en kraftleverandør. Når kunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet, vil disse bli registrert på leveringsplikt (ventetariff) og fakturert for kraft fra nettselskapet.

Prisen er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE) de første seks ukene. Etter de første seks ukene krever myndighetene at priser og vilkår utformes slik at kunden gis insentiv til å skaffe seg en ordinær strømleverandør.

NB! Myndighetene har, som en midlertidig ordning, bestemt å begrense påslaget på leveringsplikt også utover 6 uker. Begrensningen gjelder i perioden 01.12.2022 - 01.07.2024.

Når Vevig leverer kraft på leveringsplikt koster det:
- Første 6 uker etter oppstart: Spotpris + 6,25 øre/kWh inkl. mva.
- Utover 6 uker: Spotpris + 6,25 øre/kWh inkl. mva. (gjelder fram til 01.07.2024, deretter spotpris + 12,5 øre/kWh inkl. mva.)

Vi gjør oppmerksom på at kraft levert på leveringsplikt er dyrere og ikke ment som en permanent løsning. Ta derfor straks kontakt en kraftleverandør for å inngå en ordinær kraftleveringskontrakt.

Hvordan unngå å få kraft levert på leveringsplikt?
Ved å inngå avtale med kraftleverandør før du bestiller nettleie vil du kunne få levert kraft fra kraftleverandøren fra første dag.

Her finner du informasjon om valg av kraftleverandør.

Se også NVEs standardbrev.