Leveringsplikt

Leveringsplikt betyr kraftleveranse fra nettselskapet. Alle nettselskap er gjennom energiloven pålagt å levere kraft inntil kunden har inngått kraftleveringskontrakt med en kraftleverandør. Når kunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet, vil disse bli registrert på leveringsplikt (ventetariff) og fakturert for kraft fra nettselskapet.

Når Vevig leverer kraft på leveringsplikt koster det de seks første ukene elspotpris pluss et påslag på 6,25 øre/kWh (inkl. mva). Etter seks uker øker prisen til elspotpris pluss et påslag på 12,50 øre/kWh (inkl. mva). Prisene inkluderer elsertifikat.

Vi gjør oppmerksom på at kraft levert på leveringsplikt er dyrere og ikke ment som en permanent løsning. Ta derfor straks kontakt en kraftleverandør for å inngå en ordinær kraftleveringskontrakt.

Hvordan unngå å få kraft levert på leveringsplikt?
Ved å inngå avtale med kraftleverandør før du bestiller nettleie vil du kunne få levert kraft fra kraftleverandøren fra første dag.

Her finner du informasjon om valg av kraftleverandør.

Se også NVEs standardbrev.

footer-dekorasjon footer-dekorasjon