Vilkår HAN-port

Ansvar - personvern
Ved å bestille åpning av HAN-port, aksepterer du gjeldende vilkår om personvern og tilkobling.

Ved åpning av HAN-porten overtar du selv alt ansvar i forhold til tilkoblet utstyr, personvern, bruk, lagring og sikring av data som hentes ut via dette grensesnittet.

Sikring av personopplysninger og forbruksdata
Når du ber om å få åpnet HAN-porten for lesing av egne forbruksdata, skal data beskyttes ved fysisk sikring av strømmåler.

I følge Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) er tilstrekkelig fysisk sikring at måleren står inne i din bolig eller i et låsbart skap eller rom. Dersom du bor i borettslag eller sameie med felles målerrom, vil låsbare fellesskap eller rom sammen med dine naboers målere være tilstrekkelig fysisk sikring.

Ansvar for feil og skade
Om det tilkobles ikke-godkjent utstyr til måleren, som forårsaker feil eller skade på dette, kan det medføre erstatningsansvar.

Forbehold
Vi tar forbehold om eventuelle endringer i vilkår for bruk av HAN-porten. Vilkårene kan endres dersom det kommer nye retningslinjer om bruk fra myndigheter er bransjeorganisasjoner.