Produksjonsdeling

Fra 01.10.2023 er det gjort endringer i Forskrift om kontroll av nettvirksomhet og Forskrift om kraftomsetning og nettjenester, som gjør det mulig å dele strømproduksjon (f.eks. fra solceller) mellom flere forbrukskunder på samme eiendom.

Definisjoner:
Bidragsyter: kunden på anlegget med produksjon.
Deltakere: kunden(e) som mottar produksjon fra bidragsyter.
Samme eiendom: samme gårds-, bruks- og eventuelt festenummer.

Salg av overskuddsproduksjon:
Når bidragsyter velger å dele overskuddsproduksjonen med andre deltagere, vil han miste muligheten til å selge overskuddsproduksjonen fra anlegget. Men deltakerne kan selge sin andel av den eventuelle overskuddsproduksjonen.

Registrering og behandlingstid:
Registrering av delt produksjon skjer ved at bidragsyter logger inn på Min side (Min profil | Skjemaer og annet) og fyller ut skjema med opplysninger om hvordan overskuddet av produksjonen skal fordeles.

Vevigs behandlingstid er 1 - 2 uker fra skjema om deling av overskuddsproduksjon mottas.

Nettselskapet registrerer informasjonen fra Bidragsyter i egne systemer og melder videre til Elhub. Strømleverandør får informasjon fra Elhub.

Begrensninger:
Samlet installert effekt hos bidragsyter kan ikke være større enn 1 MW.

Det er ingen begrensning på antall deltakere, men de kan ikke ha egen produksjon bak sine målepunkt.

Fordelingsnøkler
Man har 3 forskjellige fordelingsnøkler for deling av produksjonen. Nettselskapet bestemmer ikke hvilken fordelingsnøkkel som skal benyttes. Valgt fordelingsnøkkel må gå opp i 1, som betyr at 100 % av produksjonen må fordeles.

I eksemplene under er produksjon farget blått og forbruk grått. Til venstre på figuren er målingene som sendes inn til Elhub, og til høyre de beregnede verdiene som sendes ut.

Lik vekting:
Deltakerne får tildelt samme mengde produksjon fra bidragsyter.
Volumvektet beregning:
Deltaker som bruker mest strøm får tildelt mest fra bidragsyter.
Predefinert vekting:
Manuell fordeling basert på f. eks deltakernes størrelse eller finansielt bidrag til produksjonsanlegg


For detaljer om beregningsmodellene, se Elhubs informasjon.