Måleravlesning

Alle nettkunder skal ha smarte strømmålere. Dette er bestemt av myndighetene. Dersom du fortsatt har manuell strømmåler ber vi om at du tar kontakt for å avtale bytte av måler. Kunder med manuell strømmåler vil også, med virkning fra 1. januar 2019, bli ilagt et avlesningsgebyr for å dekke ekstrakostnader med å holde i drift et system for manuell avlesning.

Smarte strømmålere
Alle nettkunder, med få unntak, har nå smarte strømmålere som sender inn målerstander automatisk. Derfor er det ikke nødvendig å lese av strømmåleren selv lenger.

Ved å logge inn på Min side, får man tilgang til tilleggsinformasjon om eget kundeforhold. Prøveavregning, fakturaopplysninger, forbruk over tid i tabell- eller grafisk form, mulighet for å endre egne kundeopplysninger er eksempler på tilgjengelige tjenester.

Manuelle strømmålere
Det er noen få kunder som fortsatt ikke har smart strømmåler. Er du en av disse, ber vi om at du fortsetter med å lese av når vi sender påminnelse på SMS.

Måleravlesning på Internett
Logg inn på Min side. Velg Måler og Avlesning for å legge inn målerstand.