Fakturering

Våre kunder kan motta faktura på nettleie som eFaktura, e-Postfaktura, vanlig giro, AvtaleGiro eller fakturert sammen med kraft fra en kraftleverandør.

Felles regning for nettleie og kraft
Alle kraftleverandører kan inngå avtale med Vevig om såkalt «Gjennomfakturering». Det innebærer at faktura på nettleie ikke sendes direkte til kunde, men sendes til kundens kraftleverandør. Nettleien blir derved fakturert sammen med kraft, på én faktura. Kraftleverandør plikter å gjøre fakturaunderlaget fra Vevig tilgjengelig for kunde, f.eks. på kraftleverandør sine internettsider.

Separat regning for nettleie og kraft
Ved levering av kraft fra Vevig, såkalt leveringsplikt, eller hvor kraftleverandør ikke har inngått avtale om gjennomfakturering vil kunde motta faktura direkte fra Vevig. Fakturaen vil da være i form av enten eFaktura, e-Postfaktura, AvtaleGiro og/eller vanlig giro.

Betalingsinformasjon som kontonummer og annet finnes her.

Når kommer fakturaen?
Nettleie avregnes normalt hver måned og faktureres etterskuddsvis. Fakturaer sendes vanligvis ut i første halvdel av måneden. Betalingsfrist er normalt 14 dager etter fakturadato. Ved gjennomfakturering vil det være kraftleverandørs faktureringsrutiner som bestemmer når og hvor ofte du mottar faktura.

Måleravlesning
De aller fleste nettkunder hos Vevig har AMS-måler med kommunikasjon. Avlesning og innsending av målerstander skjer her automatisk. Nettkunder som ikke har AMS-måler med kommunikasjon, må lese av strømmåleren selv og sende inn avlesningen til oss. Disse vil få beskjed på SMS om når avlesning skal skje og måleravlesning sendes inn ved å svare på SMS-meldingen.

Betalingsmislighold
Nettselskapene har etter forbrukerkjøpsloven §48a frakoplingsrett (stengerett) for kunder med vesentlig betalingsmislighold. Dette omfatter også kraft levert på leveringsplikt (ventetariff). Du finner mer informasjon om temaet her.

Betalingsmåter

Giro (papirfaktura)
Med Giro blir faktura sendt i posten. Med mindre du har avtalt noe annet, blir faktura sendt på denne måten.

eFaktura
Med eFaktura blir fakturaen tilgjengelig i din nettbank. eFaktura bestilles/avbestilles i din nettbank, og for bestilling trenger du en eFakturareferanse.

E-postfaktura
Med e-postfaktura blir fakturaen sendt som e-post. Dette registrerer du på Min side.

AvtaleGiro
Med AvtaleGiro blir fakturabeløp automatisk trukket fra din konto på forfallsdato. Avtalegiro vil alltid være i kombinasjon med hhv. giro, eFaktura eller e-postfaktura. Avtalegiro kan opprettes ved logge inn på Min side eller registreres i nettbanken.

KID-nummer
Ved manuell betaling i nettbank (ikke eFaktura) og i bank er det viktig at det oppgis KID-nummer. Det betyr at innbetalingen automatisk blir knyttet mot rett faktura, og en er sikrere på at det ikke oppstår feil.