Elhub måleverdier

Privatkunder
Elhub Web Plugin (Plugin) er den delen av Elhub hvor du får tilgang til egen informasjon. Her finner du alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter, uavhengig av hvor de er i landet og uavhengig av hvilken kraftleverandør du har. I tillegg finnes oversikt over tilganger. Du kan gi andre tilgang til måleverdier og styre hvor lang tid du ønsker at måleverdiene skal lagres. Det er kun du selv som kan se og endre informasjon gjennom Plugin.

Mer informasjon om dette finner du her: Elhub Web Plugin.

Bedriftskunder
For å få tilgang til bedriftens målepunkt, må sluttbruker være knyttet til bedriften gjennom rollen Energi, miljø og klima i Altinn. Daglig leder i bedriften får tildelt denne rollen automatisk, og daglig leder kan tilordne rollen til en eller flere ansatte som skal ha oversikt over målepunktene.

Mer informasjon finnes her: Tilgang for bedriftsbrukere