Maskinentreprenører

Informasjon spesielt rettet mot maskinentreprenører

Kabelrøranlegg
For å sikre at våre nye anlegg utføres ihht. alle relevante forskriftskrav, er det utarbeidet egen kabelrørspesifikasjon. Utbyggere og maskinentreprenører som er involvert i bygging av våre høy- og lavspentanlegg må forholde seg til denne spesifikasjonen.
Kabelrørspesifikasjonen lastes ned her
.

Kontakt oss gjerne, hvis du har spørsmål til innholdet.

Gravearbeid og Kabelpåvisning
Før det graves, skal det alltid avklares om det ligger kabler i bakken.
Bestill kabelpåvisning her.

Sikkerhetsavstand til høyspentlinjer
Arbeid ved høyspentlinjer kan være farlig. Kravene til Arbeid og sikkerhetsavstander må derfor alltid overholdes.