Kabelpåvisning

Spør først, grav siden
Graving i bakken kan medføre alvorlige ulykker og strømbrudd. Under planlegging av graving, skal det derfor alltid avklares om det ligger kabler i bakken. Kabelpåvisning må bestilles minimum 7 dager før graving er planlagt.

Fyll ut bestillingsskjemaet under, og vent på tilbakemelding. NB! Våre tilbakemeldinger gjelder kun Vevig sine kabler. Vi har ikke oversikt over kabler/infrastruktur fra andre.

Erstatning ved skade:
Den som skader Vevig sine anlegg, vil kunne bli holdt økonomisk ansvarlig.

Bestiller
Kabelpåvisning
Kontaktperson på anleggsadressen
Vedlegg