Byggestrømbestilling

Leveringstid for byggestrømskasser er normalt 7 dager fra bestilling skjer. Mot et hastetillegg kan levering skje raskere.

NB! Bestiller må sørge for at kabelen til byggestrøm er tilgjengelig for tilkobling, og ikke nedfylt av f.eks. jordmasser eller snø.

Ved leie av byggestrøm inngår følgende priselementer:
1) Nettleie beregnes etter standard nettariff for privat og næring.
2) Kraft leveres av netteier på leveringsplikt (ventetariff) inntil du har valgt deg kraftleverandør.
3) Leie av byggestrømskasse etter følgende tjenestesatser

Ytterligere informasjon om og krav til byggestrøm finnes her.

Nedtak av byggestrømskasser:
Per nå har vi dessverre ikke skjemaløsning for bestilling av nedtak av byggestrømskasse. Nedtak av byggestrømskasse bestilles på e-post. NB! Kassenummeret og ønsket nedtaksdato må angis.

Fakturainformasjon
Angi Org.nr. for firma, eller Fødseldato (kun 6 siffer) for privatperson.
Firmanavn eller Fornavn Etternavn
Kontaktperson på monteringsplass
Bestiller
Tilkobling/Uttak
Vedlegg
Her kan du legge til en fil med kart, tegning eller bilde som viser ønsket plassering.