Byggestrøm

Hvis du skal bygge og trenger provisorisk strømforsyning, kan du leie byggestrømskasse av oss. Vi leier ut kasser både for 230 V og 400 V.

Leveringstid for byggestrømskasser er normalt 7 dager fra bestilling skjer. Mot et hastetillegg kan levering skje raskere.

Her finner du bestillingsskjema for byggestrøm.

Våre byggestrømskasser har kapasitet og bestykning tilpasset mindre byggeplasser, og inneholder normalt en trefase 32 A-stikkontakt og tre enfase-stikkontakter.
For større byggeplasser må utbygger ta kontakt med oss på forhånd for å avtale strømforsyning til byggestrøm. I slike tilfeller må utbygger skaffe byggestrømskap selv, tilrettelagt for montasje av måler.

For å få en sikker tilkobling og en brukervennlig plassering, monterer vi normalt byggestrømskassen på et eget stativ, uten tillegg i prisen. Byggestrømskassen plasseres ved nærmeste tilgjengelige strømforsyning, f.eks. kabel til et nytt bygg, et kabelskap eller stolpe som Vevig eier. Bruk av NEK 399 tilknytningsskap som byggestrømsfordeling aksepteres ikke.

Byggestrøm er kun ment til kortvarig temporær forsyning, f.eks. å forsyne en byggeplass med provisorisk strøm i byggeperioden inntil elektroinstallatør har installert og ferdigstilt ordinær fast installasjon.

Leietaker er ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på våre byggestrømskasser. Leietaker skal også påse at byggestrømskasse er plassert slik at den ikke kan medføre skade på personer, dyr eller eiendom.

Bruk av skjøteledninger
Det blir stadig avdekket varmgang og skadede bevegelige ledninger på byggeplasser. Det er viktig at det brukes ledninger som er beregnet til bruk på et slik område. Utstyret må tåle de påkjenningene de kan bli utsatt for på en byggeplass.

Belastning
Det er svært viktig at brukeren passer på at belastingen ikke blir for høy pr. stikkontakt. Når det gjelder fyring og annen varig belastning bør belastningen ligge godt under maks belastningen for stikkontakten.

Krav til utførelse
Generelle krav til installasjonene fremgår av «NEK 400-7-704 Installasjoner på bygge og nedrivningsplasser». Fordelingstavlene skal være i samsvar med kravene i NEK 439-4.