Byggestrøm utførelse

Byggestrøm på mindre byggeplasser
Byggestrømmen blir normalt tilkoblet samme kabel som senere skal forsyne det permanente bygget.

Det er ønskelig at stikkledning blir gravd frem til der fremtidig tilknyttingsskap skal stå før byggestrøm monteres. Da unngås unødvendige flytting av byggestrømskasse og senere arbeid med permanent tilkobling forenkles.

Alternativt kan byggestrømskassen, der byggeplassen ligger i umiddelbar nærhet til vårt fordelingsskap, tilkobles i fordelingsskapet.

Vevig leier ut byggestrømskasser med kapasitet og bestykning tilpasset mindre byggeplasser. Disse byggestrømskassene har måler ferdig montert.

Byggestrøm på større byggeplasser
For større byggeplasser må utbygger ta kontakt med oss på forhånd for å avtale strømforsyning til byggestrøm. I slike tilfeller må utbygger skaffe byggestrømsutstyr selv. Hovedskapet (G2 på skissen under) må da være tilrettelagt for montasje av måler.

Krav til utførelse
Generelle krav til installasjonene fremgår av «NEK 400-7-704 Installasjoner på bygge og nedrivningsplasser». Fordelingstavlene skal være i samsvar med kravene i NEK 439-4.
Bruk av NEK 399 tilknytningsskap som byggestrømsfordeling aksepteres ikke.

Bruk av skjøteledninger
Det blir stadig avdekket varmgang og skadede bevegelige ledninger på byggeplasser. Det er viktig at det brukes ledninger som er beregnet til bruk på et slik område. Utstyret må tåle de påkjenningene de kan bli utsatt for på en byggeplass.

Belastning
Det er svært viktig at brukeren passer på at belastingen ikke blir for høy pr. stikkontakt. Når det gjelder fyring og annen varig belastning bør belastningen ligge godt under maks belastningen for stikkontakten. Maksimal belastning for en- og trefase 16A er angitt under:
Enfase 16A: 2300 W belastning
Trefase 16A: 3600 W belastning

footer-dekorasjon footer-dekorasjon