Kompensasjon ved strømbrudd

Ved kortere og lengre avbrudd vil våre nettkunder få kompensasjon for tiden strømmen har vært borte.

Dersom varigheten er mindre enn 12 timer, vil kompensasjonen bli regnet inn i beregningsgrunnlaget for nettleie og fordelt på alle nettkunder. Denne ordningen kalles KILE (Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved Ikke-Levert Energi).

Dersom varigheten overstiger 12 timer, vil husholdninger og fritidsboliger få utbetalt en kompensasjon. Kompensasjon pr. berørt målepunkt er som følger:
- Husholdninger får utbetalt 500 kr ved avbrudd på 12 timer, deretter 40 kr. pr. time så lenge avbruddet varer.
- For fritidsboliger utbetales 125 kr ved avbrudd på 12 timer, deretter 10 kr. pr. time så lenge avbruddet varer.

Dersom strømmen kommer og går, regnes strømbruddet som sammenhengende hvis strømmen er tilbake i mindre enn 2 timer mellom hvert brudd.

Samla utbetaling over året er begrenset til forventet årlig nettleie.

Ordningen er fastsatt i forskrift i Forskrift om kontroll av nettvirksomhet, se §9A.