Leveringskvalitet

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet har som formål bidra til å sikre en tilfredsstillende leveringskvalitet i det norske kraftsystemet, og en samfunnsmessig rasjonell drift, utbygging og utvikling av kraftsystemet. Herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt. Forskriften er fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat.

footer-dekorasjon footer-dekorasjon