Media

Media kan fritt bruke bildene under.

Daglig leder Johannes Bergum er Vevig sin mediekontakt. Han nås på mobilnr. 916 98 592.
- portrett
- stort bilde
- stort bilde
- stort bilde
- stort bilde

Driftsleder Tor Lillegård har det faglige ansvaret for drift av Vevig sitt høy- og lavspenningsnett. Han nås på mobilnr. 957 36 608.
- portrett
- stort bilde
- stort bilde
- stort bilde
- stort bilde

Vevig-logo i jpg-format
Vevig-logo i jpg-format