Vevigs ekstraordinært høye kostnader til nettap blir kompensert

Publisert 04.11.2022

- NVE har vedtatt en ny midlertidig forskrift som overfører deler av Statnetts flaskehalsinntekter til nettselskapene i områder som har høye strømpriser. Nettselskapene må bruke pengene til å hindre økninger i nettleien.


Som en del av nettdriften, påløper det kostnader for nettselskapene i form av overføringstap i nettet (nettap). Nettselskapene kjøper kraft til spotpris for å dekke dette tapet, noe som i år har ført til svært høye ekstrakostnader.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har nå beregnet hvilke beløp nettselskapene kan fakturere Statnett, for omfordeling av ekstraordinære flaskehalsinntekter i 2022. Flaskehalsinntekter oppstår når kraft overføres mellom områder med forskjellig kraftpris.

- Utbetalingen vil bidra til at nettkunder i områder med høye kraftpriser ikke opplever høyere nettleie som følge av høye nettapskostnader. Samtidig vil utbetalingene bedre likviditetssituasjonen til flere selskaper, sier direktør for RME, Tore Langset.

For Vevig utgjør utbetalingen år vel 42 MNOK. Med denne utbetalingen unngår vi en økning av energileddet i nettleien med vel 11 øre/kWh.

Forskriften skal vare ut 2023.

Planarbeid Hafjell transformatorstasjon

Det har vært stor vekst i forbruket i Øyer de siste årene. Hoveddelen av økningen kommer av fritidsbebyggelse og elektrifisering av transportsektoren.
Les mer

Ledige stillinger: Tilsynsingeniører til Det lokale Eltilsyn

Vi søker 2 tilsynsingeniører til Vinstra og Øyer
Les mer
footer-dekorasjon footer-dekorasjon