Vevig utsetter innføring av ny nettleiemodell

Publisert 20.12.2021

Stortingsflertallet ba fredag nettselskapene i Norge om å utsette innføringen av ny nettleiemodell. Opprinnelig frist for innføringen var 1. januar 2022, altså om knapt 14 dager.


Vi forholder oss til Stortinget anmodning, og fortsetter derfor med dagens nettleiemodell etter nyttår.

Uavhengig av nettleiemodell vil nettleien øke i 2022. Dette skyldes investeringer i strømnettet for å dekke økt forbruk, men også økte kostnader til nettap som følge av høy strømpris. Vi rekker ikke å justere nettleieprisene fra 1. januar, så prisøkningen kommer noe senere (reduksjon av forbruksavgift blir tatt hensyn til fra 1. januar 2022).

Noen faktaopplysninger om nettleiemodellen som nå utsettes:

• Ny nettleiemodell ville ikke ført til større inntekter for nettselskapene. NVE fastsetter tillatte nettleieinntekter for hvert nettselskap, uavhengig av nettleiemodell.

• Ny nettleiemodell ville kun vært en omfordeling mellom nettkundene.

• Dagens nettleiemodell stimulerer ikke nettkundene til smart bruk av strømmen.

• Ny nettleiemodell ville gitt den enkelte nettkunde mulighet til å spare penger ved å jevne ut strømforbruket, f.eks. ved å ikke lade elbil samtidig som man lager middagen.

• Økt elektrifisering av samfunnet er en forutsetning for at Norge kan klare forpliktelsene til vedtatte utslippskutt. Dette forutsetter store investeringer i strømnettet.

• Ny nettleiemodell ville redusert investeringsbehovet og derved begrenset økning i nettleien.

Svindel i forb. med kompensasjonsordningen for høye strømpriser

Kunder hos andre nettselskap har opplevd svindelforsøk
Les mer

Ekstremvær og strømførende ledninger

Deler av vårt nettområde kan bli berørt av det varslede ekstremværet Gyda.
Les mer

Praktisk gjennomføring av kompensasjonsordningen for høye strømpriser

Har du krav på kompensasjon, men allikevel ikke fått det?
Les mer

Åpningstider i romjula

I romjula er våre åpningstider kl. 09:00 - 15:00.
åpningstider-jula
footer-dekorasjon footer-dekorasjon