Trær på høyspentlinja i Musdalen tidligere i dag

Status ang. kraftige vindkast og strømbrudd

Publisert 19.11.2021

Vinden har til nå skapt problemer kun i Øyer- og Tretten området


Oppdatering 20. november kl. 10:30:
Vinden har nå gitt seg, og det er fint vær.

De fleste feilene kom i Øyer/Tretten-området, men vi hadde også feilsituasjoner i Ringebu og på Vinstra. På det meste var 1636 nettkunder strømløse.

Med unntak av 14 kunder i Øyer, fikk de siste kundene tilbake strømmen ca. kl. 01:30 i natt.

De 14 kundene som fremdeles er strømløse har fått informasjon om den aktuelle situasjonen både i natt og på formiddagen i dag. Der må ødelagte stolper og linjer skiftes. Vi jobber nå med feilretting og har bistand fra gravemaskin.

Fram til nå har vi hatt hovedfokus på feilretting på høyspentlinjene. Utover dagen vil vi ta tak i kjente trefall på lavspentlinjene, basert i stor grad på informasjon fra våre nettkunder. Vi vil også befare høyspentlinjene og se etter trær som kan velte inn på linjene og eventuelle feil på linjer eller master.

Vi takker alle som har tatt kontakt og gitt oss verdifull informasjon til vår feilretting.

====

Oppdatering kl. 20:45:
Pr. nå har vi 6 forskjellige strømbrudd, som totalt berører 569 nettkunder.

Vinden har løyet, men det kommer fremdeles vindkast i enkelte områder som medfører at vi av sikkerhetsmessige hensyn må utsette feilrettingen. Vi jobber fortsatt så raskt vi kan med feilretting, men må dessverre konstatere at en del kunder må forberede seg på at det kan gå lang tid før strømmen kommer tilbake.

=====

Første strømbrudd pga. de kraftige vindkastene kom ca. kl. 10 i dag. På det meste har 1375 kunder vært strømløse.

I skrivende stund (kl. 15:15) er 157 kunder sør i Øyer strømløse. Dette skyldes flere trær som ligger på linjene på forskjellige steder.

Vi jobber for fullt med feilretting, men feilretting kan ta noe tid, avhengig av hvordan vinden utvikler seg. Sikkerheten for våre mannskaper går alltid først, og de kan ikke jobbe i skogen hvis det er fare for at de selv kan bli skadet av trefall.

Generelt har vi nå god kontroll på situasjonen, og vi vil følge utviklingen tett ut over kvelden. Iflg. YR vil vinden øke i styrke frem til ca. kl. 19, og deretter løyer det gradvis.

Vi presiserer igjen at det er forbundet med livsfare å berøre ødelagte linjer og trær som ligger på linjene.

Vi minner avslutningsvis om at man kan følge feilsituasjoner på vårt avbruddskart, som alltid er oppdatert.

Her er det du bør vite om ny nettleie for 2022

Våre myndigheter har bestemt at alle strømkunder i Norge får ny nettleie fra 1. januar 2022. Hensikten med endringen er å bruke strømnettet vi har mer effektivt for å spare penger og skåne naturen. Du spare penger på å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. For eksempel bør du unngå å vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig.


Les mer

Forhøyet beredskap pga. kraftige vindkast i ettermiddag

Varsom.no varsler svært kraftige vindkast på oransje nivå i dag
Les mer

Det grønne skiftet krever stadig flere ladestasjoner for elbiler


Transportsektoren i Norge står for ca. en tredel av Norges utslipp av klimagasser. Reduksjon av utslipp fra denne sektoren, bl.a. gjennom en stadig større andel elektriske kjøretøy, er viktig for at Norge skal nå sine klimamål.

Les mer

Ny modell for nettariffer

Olje- og energidepartementet har nå vedtatt nye forskrifter med krav til nye nettariffer som gjelder fra 1. januar 2022.

Les mer
footer-dekorasjon footer-dekorasjon