Høyspentlinje over Lågen ved Isum skal skjøtes ved bruk av sprengstoff

Sprenging på Sør-Fron i dag

Publisert 27.10.2022

I forbindelse med utskifting av høyspentmaster for kryssing av Lågen ved Isum, må en av trådene i dag skjøtes.

Skjøtingen gjøres ved bruk av sprengstoff, og vi gjør derfor oppmerksom på at det vil høres et kraftig smell over store deler av bygda når skjøtingen utføres.

Skjøtingen vil skje mellom kl. 10 og 11 i dag, og Politiet er varslet.


Vevigs ekstraordinært høye kostnader til nettap blir kompensert

- NVE har vedtatt en ny midlertidig forskrift som overfører deler av Statnetts flaskehalsinntekter til nettselskapene i områder som har høye strømpriser. Nettselskapene må bruke pengene til å hindre økninger i nettleien.
Les mer

Planarbeid Hafjell transformatorstasjon

Det har vært stor vekst i forbruket i Øyer de siste årene. Hoveddelen av økningen kommer av fritidsbebyggelse og elektrifisering av transportsektoren.
Les mer

Ledige stillinger: Tilsynsingeniører til Det lokale Eltilsyn

Vi søker 2 tilsynsingeniører til Vinstra og Øyer
Les mer
footer-dekorasjon footer-dekorasjon