Vevig søker bachelorstudenter til faglig utfordrende sommerjobber

Prosjektorienterte sommerjobber i Gudbrandsdalen

Publisert 08.02.2023

Vi ser etter to kommende elkraftingeniører til prosjektrelaterte sommerjobber innenfor nettutbygging og -utvikling.


Resultatet fra prosjektene vil bli en viktig del av vårt beslutningsgrunnlag for hvordan vårt fremtidige strømnett skal bygges og driftes. Prosjektene vurderes innenfor 4 forskjellige tema:

Fleksibilitet i nettet
På grunn av elektrifisering og stor etterspørsel etter nettilknytning opplever nettselskapene utfordringer. Har du lyst å se nærmere på alternativene vi som nettselskap har til nettbygging og forsterkninger?
Sentrale stikkord: batterier i nett, lastbalansering, tilknytning på spesielle vilkår.

Nettilknytning av «ny, fornybar kraftproduksjon»
I dag opplever vi stor pågang og har mange forespørsler om tilkobling av solkraft, både i form av større solparker og plusskunder. I den forbindelse er det flere tekniske utfordringer, som vi ønsker å finne den beste løsningen på.
Sentrale stikkord: plusskunder, nettilknytning og -kapasitet, distribuert kraftproduksjon

Strategier for jordstrømkompensering
Økende andel jordkabel medfører større behov for jordstrømskompensering. Hvilken strategi skal vi velge (distribuert vs. sentral kompensering)?
Sentrale stikkord: jordstrømsbidrag, distribuert eller sentral kompensering eller kombinasjon av disse.

Forleggingsmåter kabler (best praksis)
Vevig vurderer å redusere bruken av kabelrør i bakken. Vi ønsker å gjennomføre en helhetlig konsekvensanalyse for å avklare hvilke konsekvenser en slik beslutning eventuelt vil ha.
Sentrale stikkord: handlingsrom, tekniske konsekvenser, miljøaspekt og kostnad.

Er du interessert i å utvikle både deg selv og Vevig, melder du din interesse på dette svarskjemaet. Du vil da få tilsendt stillingsutlysningene når de blir annonsert i løpet av mars.

Åpningstider i påsken

Vi har noe reduserte åpningstider i påsken.
Les mer

Strømstøtte ut 2024 – mer hjelp om sommeren

Regjeringen varslet på en pressekonferanse i går kveld endringer i strømstøtteordningen
Les mer

Ledig stilling: Energimontørlærling Vinstra/Øyer

Vi tar inn Energimontørlærling fra august 2022
Les mer

Vi søker sommervikar til vårt kundesenter

Vårt kundesenter er en viktig del av vår kundeservice for våre nettkunder, og vi søker sommervikar for 6-7 uker.
Les mer
footer-dekorasjon footer-dekorasjon