Foto: NVE

Praktisk gjennomføring av kompensasjonsordningen for høye strømpriser

Publisert 05.01.2022

Har du krav på kompensasjon, men allikevel ikke fått det?


Regjeringen har besluttet at alle husholdninger skal få tilbakebetalt 55 % av kostnadene over 70 øre per kWh eks. mva. for månedene desember til mars. Kompensasjonsordningen har en øvre grense på 5000 kWh/måned. Den gjennomsnittlige kraftprisen, som legges til grunn for kompensasjonen, fastsettes av NVE.

Kompensasjonsordningen administreres av nettselskapene, og kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra på den månedlige nettleiefakturaen. Kunder med anlegg som omfattes av ordningen, skal dermed få kompensasjon uten å måtte foreta seg noe. Det kan imidlertid være feil i vårt datagrunnlag, som gjør at enkelte ikke får kompensasjonen de har krav på.

Hvis du har sjekket din nettleiefaktura og ser at du ikke har fått kompensasjonen, men mener du har krav på den, ber vi om at du leser videre.

Boliger
Vi vil presisere at det er boliger og husholdningsforbruk som omfattes av kompensasjonsordningen.

Hytter og fritidsboliger
Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av kompensasjonsordningen. Eneste unntak er for de som har fått dispensasjon fra kommunen til å bo i fritidsboligen permanent. Kunden må dokumentere at de har fått dispensasjon fra kommunen.

Landbruk
Om du har anlegg innenfor landbruk, vil du motta kompensasjon om anlegget/anleggene er registrert som husholdning i våre systemer.

Om anlegget/anleggene er registrert som næring, har Olje- og energidepartementet sagt at de i januar vil komme med en egen forskrift som inkluderer disse anleggene. Kompensasjonsordningen omfatter derfor ikke denne type anlegg i første omgang.

Næring
Næringsanlegg omfattes ikke av kompensasjonsordningen.

Hvordan kontrollere om du omfattes av/har krav på kompensasjon?
Hvis nettleiefakturaen din for desember har en post for kompensasjon, trenger du ikke foreta deg noe.

Kompensasjonsordningen baserer seg, der det er tvil om anlegg regnes som husholdning eller ikke, på informasjon i matrikkelen. Vi anbefaler derfor at du kontrollerer din matrikkelinformasjon her.

Hvis du ikke har mottatt kompensasjon, og du mener du har krav på kompensasjon, ber vi om at du fyller ut og sender inn dette skjemaet.

For nærmere informasjon, se
- vår nyhetssak av 14.12.2021
- informasjon fra NVE

Svindel i forb. med kompensasjonsordningen for høye strømpriser

Kunder hos andre nettselskap har opplevd svindelforsøk
Les mer

Ekstremvær og strømførende ledninger

Deler av vårt nettområde kan bli berørt av det varslede ekstremværet Gyda.
Les mer

Åpningstider i romjula

I romjula er våre åpningstider kl. 09:00 - 15:00.
åpningstider-jula

Vevig utsetter innføring av ny nettleiemodell

Stortingsflertallet ba fredag nettselskapene i Norge om å utsette innføringen av ny nettleiemodell. Opprinnelig frist for innføringen var 1. januar 2022, altså om knapt 14 dager.

Les mer
footer-dekorasjon footer-dekorasjon