Nye nettariffer fra 1. juli 2022

Publisert 13.06.2022

Nye nettariffer fra 1. juli 2022 er nå publisert. Nettariffene er oppgitt for privatkunder inkludert avgifter og for næringskunder uten avgifter.

Nettariffene fra 1. juli 2022 øker merkbart på grunn av at ekstremt høy kraftpris påvirker kostnadene til nettap. Nettapet er kraft som forsvinner på veien fra kraftprodusent til forbruker, og må kjøpes inn av nettselskapene til markedspris.

Forklaring til og veiledning om de nye nettariffene finnes her.

Åpenhetsloven trer i kraft i dag

Åpenhetsloven gjelder for «større virksomheter» og vårt konsern kommer inn under loven.
Les mer

Fåvang trafostasjon er satt i drift

Den nye Fåvang trafostasjon ble satt i drift 15. juni
Les mer

Ny nettleiemodell innføres fra 1. juli 2022

1. juli 2022 innfører vi en ny nettleiemodell som fordeler nettleien mer rettferdig mellom nettkundene.
Les mer
footer-dekorasjon footer-dekorasjon