Myndighetene har i lengre tid jobbet med krav til en ny modell for nettariffer.

Ny modell for nettariffer

Publisert 28.09.2021

Olje- og energidepartementet har nå vedtatt nye forskrifter med krav til nye nettariffer som gjelder fra 1. januar 2022.

Myndighetene har i lengre tid jobbet med krav til en ny modell for nettariffer. En ønsker her å legge mer vekt på effektuttak, altså hvor mye strøm en bruker samtidig. Dette vil bidra til å begrense behovet for investeringer i strømnettet og at nettariffene over tid blir lavere enn de ellers ville bli.

Nettselskapene i Norge er nå i gang med å tilpasse nettariffene til nye krav. Det er også et mål å få flest mulig nettselskaper til å slutte opp om en felles tariffmodell, tilpasset de nye kravene. Nettariffene vil da bli lettere å skjønne for nettkundene og det blir billigere lage automatikk for styring av forbruk. En viktig del av dette arbeidet er at ny nettleiemodell skal fordele nettkostnadene rettferdig mellom kunder og kundegrupper, og at de vil stimulere til jevnere strømforbruk.

De nye nettariffene kan bety at noen kunder får lavere nettkostnad og noen får høyere nettkostnad, men samlet sett vil det ikke føre til høyere kostnad for våre nettkunder.

Vi vil komme med mer informasjon når vi vet mer om hvordan den praktiske utformingen av nettariffene blir.

Vi søker Energimontør

Vi søker Energimontør til Øyer-avdelingen. Søknadsfrist: 26. august 2021
Les mer

Kunstig intelligens forutser trefall

Et nytt system skal ved hjelp av kunstig intelligens kunne forutse trefall før de faktisk skjer.

Les mer
footer-dekorasjon footer-dekorasjon