Nettleien settes ned med ca. 15 % fra 1. januar 2023

Publisert 16.12.2022

De rekordhøye strømprisene som har preget 2022 har også virket sterkt inn på kostnadene for Vevig. Høye kraftpriser betyr store kostnader for å dekke tap i strømnettet. Derfor ble nettleien satt opp i 2022.

Nå setter vi ned nettleien igjen, mest på grunn av Statnetts såkalte flaskehalsinntekter som nå brukes til å redusere nettleien i landsdeler med høye strømpriser. Flaskehalsinntekter oppstår når kraft overføres mellom områder med forskjellig kraftpris.

Nye nettleiepriser fra 01.01.2023
- privat
- næring

Vevigs ekstraordinært høye kostnader til nettap blir kompensert

- NVE har vedtatt en ny midlertidig forskrift som overfører deler av Statnetts flaskehalsinntekter til nettselskapene i områder som har høye strømpriser. Nettselskapene må bruke pengene til å hindre økninger i nettleien.
Les mer

Planarbeid Hafjell transformatorstasjon

Det har vært stor vekst i forbruket i Øyer de siste årene. Hoveddelen av økningen kommer av fritidsbebyggelse og elektrifisering av transportsektoren.
Les mer
footer-dekorasjon footer-dekorasjon