Prosjektleder Arne-Ivar Myrvang (t.v.) og daglig leder Johannes Bergum foran den nybygde trafostasjonen.

Fåvang trafostasjon er satt i drift

Publisert 24.06.2022

Den nye Fåvang trafostasjon ble satt i drift 15. juni


NVE ga 27.08.2020 konsesjon for å bygge og drive Fåvang trafostasjon. Laje vant konkurransen om totalentreprise for bygging av trafostasjonen, og kontrakten ble undertegnet 22.04.2021. Vel ett år senere er Fåvang trafostasjon satt i drift. Vi overtok formelt bygget 9. juni.

Trafostasjonen vil forbedre forsyningssikkerheten og redusere energitapet i nettet i midt-dalen samt at det legges til rette for fortsatt utbygging og vekst i Kvitfjell- og Fåvangområdet.

Vi har gjennom hele byggeperioden hatt et godt samarbeid både med totalentreprenøren Laje og byggentreprenøren Veidekke. Prosjektet er gjennomført innenfor avtalte tids- og kostnadsrammer.

HMS har selvsagt vært en viktig del av prosjektet, bl.a. med ukentlige vernerunder. Prosjektet er gjennomført uten personskader.

Den tekniske utrustningen i en trafostasjon er bestemmende for hvor stort et slikt bygg må være. Valg av visuell utforming, fasadekledning og -farge er gjort for at det 500 m2 store bygget ikke skal fremstå dominerende for omgivelsene, noe vi mener vi har lykkes med.

Det er nylig utført tiltak på den utvendige kledningen så skjoldene i løpet av noen måneder skal være borte.

Det jobbes i disse dager med utvendig opprydding etter byggeperioden. I løpet av året skal uteområdet tilbakeføres til mest mulig naturlig vegetasjon. Adkomstvegen skal asfalteres så snart grunnen har satt seg, trolig neste sommer.

Offisiell åpning av Fåvang trafostasjon blir fredag 19. august.

footer-dekorasjon footer-dekorasjon