Endringer i strømstøtten fra 1. januar 2024

Publisert 18.12.2023

Fra nyttår gjør Regjeringen endringer i strømstøtteordningen: Grensen for når kundene får utbetalt strømstøtte endres fra 70 til 73 øre per kWh (eks. mva.).
Staten betaler 90 % av kraftprisen over dette nivået. Beregningen av strømstøtten baserer seg på spotprisen time for time i det prisområdet husholdningen tilhører. Gjennom ordningen får en husholdning støtte til strømforbruket på opptil 5000 kilowattimer per måned per målepunkt.

Begrensning i påslaget på leveringsplikt (ventetariff) utover 6 uker videreføres fram til 01.07.2024. Mer om leveringsplikt her.

Helikopterbefaring av linjenettet

Apr 4, 2024

Årets linjebefaring begynner onsdag 10. april

Vi søker 2 energimontørlærlinger

Jan 23, 2024

Vi tar inn topp motiverte energimontørlærlinger fra august 2024

Nettleiepriser fra 1. januar 2024

Dec 15, 2023

Nettleien øker i 2024. Dette skyldes i hovedsak prisjustering av forbruksavgift til staten og at Statnett avslutter perioden med nulltariffe...

Ledig stilling: Prosjektingeniør

Dec 12, 2023

Vi søker initiativrik og selvstendig prosjektingeniør til planlegging av strømnett.