F.o.m. september 2023 beregnes stønaden ut fra strømforbruket time for time.

Endringer i kompensasjonsordningen for høye strømpriser

Publisert 06.09.2023

Stortinget vedtok 16. juni endringer i den midlertidige loven om stønad til husholdninger, som følger av ekstraordinære strømutgifter.

Beregning av strømstønad har til nå vært basert på en månedlig gjennomsnittlig markedspris (elspotpris) i det prisområdet husholdningen tilhører. F.o.m. september 2023 skal elspotprisen time for time legges til grunn.

Regjeringen anga i lovforslaget bl.a. følgende: "For de fleste husholdningene vil en strømstønadsordning med timesoppløsning gi høyere utbetalinger enn med månedssnitt. Hvor mye det dreier seg om vil avhenge av husholdningenes forbruk og hvor store variasjoner det blir i prisene innad i måneden. Med timesoppløsning vil husholdningene få dekket en større andel av prisen i høypristimene sammenlignet med i dag."

Mer om kompensasjonsordningen her.

Røykvarslerdagen 1. desember

Nov 27, 2023

1. desember er Røykvarslerdagen, og røykvarsleren er hjemmets viktigste livredder.

Ny kontaktportal

Nov 8, 2023

Nettsidene våre har fått en «oppfrisking».

Ledig stilling: Leder prosjekt og utvikling

Sep 29, 2023

Vi søker en tydelig leder som motiveres av å bygge robuste team, og som er utviklingsorientert i forhold til selskapet og egne medarbeidere....