Endring av nettleie fra 1. april 2022

Publisert 12.03.2022


Nettleie uten avgifter reduseres fra 1. april 2022. Reduksjonen skyldes virkningen av at Statnett setter ned sentralnettstariffen og at tariffen i Vevig er lavere i sommerperioden. Fra samme dato øker imidlertid forbruksavgift til staten. I sum betyr det at nettleien inkl. statlige avgifter øker fra 1. april.

All informasjon om nettleie her:
- privat
- næring

Ny nettleiemodell innføres fra 1. juli 2022

1. juli 2022 innfører vi en ny nettleiemodell som fordeler nettleien mer rettferdig mellom nettkundene.
Les mer

Linjeinspeksjon med helikopter

Linjeinspeksjon med helikopter gjøres for å forebygge feil.
Les mer

Vi søker tilsynsingeniør til Det lokale eltilsyn

Arbeidssted er vårt avdelingskontor på Øyer. Søknadsfrist er 07.06.2022.
Les mer
footer-dekorasjon footer-dekorasjon