Endring av nettleie fra 1. april 2022

Publisert 12.03.2022


Nettleie uten avgifter reduseres fra 1. april 2022. Reduksjonen skyldes virkningen av at Statnett setter ned sentralnettstariffen og at tariffen i Vevig er lavere i sommerperioden. Fra samme dato øker imidlertid forbruksavgift til staten. I sum betyr det at nettleien inkl. statlige avgifter øker fra 1. april.

All informasjon om nettleie her:
- privat
- næring

Åpenhetsloven trer i kraft i dag

Åpenhetsloven gjelder for «større virksomheter» og vårt konsern kommer inn under loven.
Les mer

Fåvang trafostasjon er satt i drift

Den nye Fåvang trafostasjon ble satt i drift 15. juni
Les mer

Ny nettleiemodell innføres fra 1. juli 2022

1. juli 2022 innfører vi en ny nettleiemodell som fordeler nettleien mer rettferdig mellom nettkundene.
Les mer
footer-dekorasjon footer-dekorasjon