Foto: NVE

49 millioner i strømstøtte tilbakebetalt gjennom nettleien

Publisert 02.05.2022


Ca. 8.600 av våre vel 22.000 målepunkter omfattes av kompensasjonsordningen for høye strømpriser. De aktuelle nettkundene har i perioden desember til og med mars samlet fått tilbakebetalt ca. 49 millioner i strømstøtte gjennom nettleien.

Det er 5 ulike prisområder for strøm i Norge. Vevigs nettområde ligger i område NO1. Reguleringsmyndigheten for energi skal innen siste dag i måneden beregne og offentliggjøre gjennomsnittlig månedlig elspotpris for hvert prisområde. Denne prisen legges til grunn for beregning av nettleien for kundene som omfattes av kompensasjonsordningen. For april 2022 er gjennomsnittsprisen 174 øre/kWh, noe som gir en støttesats på 104 øre/kWh. Se mer informasjon her.

Når støtten fra staten overstiger summen på nettleien, resulterer det i et minusbeløp og eFaktura sendes derfor ut pålydende null kroner. Det er ikke nødvendig å godkjenne eller gjøre noe med eFakturaen i nettbanken. Vevig utbetaler pengene (minusbeløpet) til kundens konto.

Stortinget vedtok 08.04.2022 å videreføre kompensasjonsordningen til og med mars 2023. Rammene for kompensasjon er uendret, med ett unntak: I oktober, november og desember 2022 vil dekningsgraden for husholdninger økes til 90 prosent.

Ny nettleiemodell innføres fra 1. juli 2022

1. juli 2022 innfører vi en ny nettleiemodell som fordeler nettleien mer rettferdig mellom nettkundene.
Les mer

Linjeinspeksjon med helikopter

Linjeinspeksjon med helikopter gjøres for å forebygge feil.
Les mer

Vi søker tilsynsingeniør til Det lokale eltilsyn

Arbeidssted er vårt avdelingskontor på Øyer. Søknadsfrist er 07.06.2022.
Les mer
footer-dekorasjon footer-dekorasjon