Standardavtaler

Standardavtale for privatkunder

Som forbruker av strøm har du visse rettigheter og forpliktelser. Dette er regulert i Standard nettleieavtale og tilknytningsvilkår for privatkunder.

Avtalen/vilkårene er resultat av forhandlinger mellom Forbrukerombudet som representant for forbrukersiden og Samfunnsbedriftene og Energi Norge som representanter energiselskapene. Disse avtalene utgjør de fullstendige generelle bestemmelsene om nettleie og tilknytning som gjelder mellom deg og Vevig, dersom ikke annet er avtalt skriftlig.

Standardavtale Næring

Her finner du Vevig sin Standard nettleieavtale og tilknytningsvilkår for næringskunder.

Dette er en standard avtale utarbeidet av bransjeorganisasjonene og er tatt i bruk av de fleste nettselskaper. Disse avtalene utgjør de fullstendige generelle bestemmelsene om nettleie og tilknytning for Vevig, dersom ikke annet er avtalt skriftlig.

footer-dekorasjon footer-dekorasjon