Forbruksavgift

Vevig har ansvar for å kreve inn forbruksavgift for elektrisk kraft (elavgift) på vegne av staten. Noen næringskategorier har rett på fritak eller redusert sats for forbruksavgift.

Husholdninger og næringskunder betaler generelt full avgift (2021: 16,69 øre/kWh eks. mva). Satsen omfatter blant annet kraft til husholdninger, næringsvirksomhet utenom industrien og administrasjonsbygg i industrien.

Det er redusert avgift (0,546 øre/kWh) for elektrisk kraft som leveres:

  • til industri- og bergverksproduksjon
  • til produksjon av fjernvarme
  • all næringsvirksomhet i deler av Troms og Finnmark fylke
  • datasentre med uttak over 0,5 MW
  • til skip i næring
  • til produksjon eller omforming av energiprodukt

Det er fritak på kraft levert til:

  • visse kraftintensive prosesser
  • veksthusnæringen
  • fremdrift av skinnegående transportmiddel
  • husholdninger og offentlig forvaltning i deler av Troms og Finnmark fylke

Nærmere informasjon kan hentes hos Skatteetaten.

Vi anbefaler at bedriftene kontrollerer at de er registrert hos oss med korrekt navn, bedriftsnummer og næringskode.

Rapportering/Dokumentasjon
Rett til fritak eller redusert sats skal bekreftes årlig av aktuell bedrift. Vi sender ut en påminnelse på e-post med link til et elektronisk skjema som vi ber bedriften om å fylle ut og sende inn. Bedrifter som ikke besvarer dette vil bli belastet med full forbruksavgift.

Ved spørsmål om forbruksavgift, vennligst ta kontakt med oss.

footer-dekorasjon footer-dekorasjon