HAN-porten

Strømmålerne er utstyrt med en fysisk utgang, kalt HAN-porten (Home Area Network). Gjennom å koble seg til HAN-porten, vil du få tilgang til informasjon om ditt eget strømforbruk.

Våre målere er i utgangpunktet montert uten selve HAN-modulen. I bestillingsskjema for åpning/lukking av HAN-port angir du om du allerede har fått/ikke fått HAN-modul og hvordan du ønsker å motta den. Øverst på måleren er et lite lokk. Ta bort lokket og sett HAN-modulen på plass i åpningen. Eksternt utstyr kobles til HAN-modulen via en RJ45-sokkel. HAN-modulen er gratis.

Mer om HAN-porten
HAN-porten var stengt da måleren ble installert. Det er den som er juridisk ansvarlig for abonnementet - altså nettkunden – som kan bestille åpning/lukking av HAN-porten. Om du ønsker at andre skal få tilgang til HAN-porten, må du gi fullmakt til dette. Fullmakt sendes i så fall til kundeservice@vevig.no. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom du inngår avtale med en tredjepartsaktør du kjøper tjenester fra.

Gjennom HAN-porten vil du kunne få detaljert informasjon om
- strømforbruk i øyeblikket (effektuttak)
- strømforbruk siste time
- spenningsnivå
- overskuddskraft (fra f. eks. solcelleanlegg) som mates inn i nettet (plusskunder)

Informasjonen vil oppdateres minst hvert tiende sekund.

Målertypen som er installert i Vevig sitt nettområde er Kamstrup Omnipower.

På nettsidene til Norsk Elektroteknisk komitè finnes det teknisk informasjon om HAN-porten og krav/anbefalinger for tilkoblet utstyr.

Ved oppsigelse eller flytting av abonnement som medfører ny kunde på anlegget, plikter du å varsle Vevig om dette før endringen foretas.