Åpning/stenging av HAN-porten

Strømmålerne er utstyrt med en fysisk utgang, kalt HAN-porten (Home Area Network). Gjennom å koble seg til HAN-porten, vil du få tilgang til informasjon om ditt eget strømforbruk.

Våre målere er i utgangpunktet montert uten selve HAN-modulen. I bestillingsskjema for åpning/lukking av HAN-port angir du om du allerede har fått/ikke fått HAN-modul og hvordan du ønsker å motta den. Øverst på måleren er et lite lokk. Ta bort lokket og sett HAN-modulen på plass i åpningen. Eksternt utstyr kobles til HAN-modulen via en RJ45-sokkel. HAN-modulen er gratis.

Ved å fylle ut og sende inn «Bestillingsskjema for åpning/lukking av HAN-port», aksepterer du vilkår for bruk av HAN-porten. Etter mottak av din aksept, vil vi omgående sørge for å åpne/lukke HAN-porten. Du vil få en bekreftelse på e-post når dette er gjort.

Mer om HAN-porten
HAN-porten var stengt da måleren ble installert. Det er den som er juridisk ansvarlig for abonnementet - altså strømkunden – som kan bestille åpning/lukking av HAN-porten. Om du ønsker at andre skal få tilgang til HAN-porten, må du gi fullmakt til dette. Fullmakt sendes i så fall til kundeservice@vevig.no Dette kan for eksempel være aktuelt dersom du inngår avtale med en tredjepartsaktør du kjøper tjenester fra.

Gjennom HAN-porten vil du kunne få detaljert informasjon om
- strømforbruk i øyeblikket (effektuttak)
- strømforbruk siste time
- spenningsnivå
- overskuddskraft (fra f. eks. solcelleanlegg) som mates inn i nettet (plusskunder)

Informasjonen vil oppdateres minst hvert tiende sekund.

Målertypen som er installert i Vevig sitt nettområde er Kamstrup Omnipower.

På nettsidene til Norsk Elektroteknisk komitè finnes det teknisk informasjon om HAN-porten og krav/anbefalinger for tilkoblet utstyr.

Ved åpning av HAN-porten overtar kunden selv alt ansvar i forhold til tilkoblet utstyr, personvern og bruk/lagring av data som hentes ut via dette grensesnittet. Tilkobling av ikke godkjent utstyr til Vevig sitt måleutstyr, som forårsaker feil eller skade på dette, kan medføre erstatningsansvar. Ved oppsigelse eller flytting av abonnement som medfører ny kunde på anlegget, plikter du å varsle Vevig om dette før endringen foretas.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer i vilkår for bruk av HAN-porten. Vilkårene kan endres dersom det kommer nye retningslinjer om bruk fra myndigheter er bransjeorganisasjoner.


footer-dekorasjon footer-dekorasjon