Avtale sikkerhetskontroll

Det lokale eltilsyn kontrollerer hver sommer et visst antall hytter og fritidsboliger.

De som har mottatt brev om "Sikkerhetskontroll av det elektriske anlegget" er bedt om å angi ukenummer eller dager hvor de er tilgjengelige på hytta.

Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil du bli kontaktet av en tilsynsingeniør for å gjøre en konkret avtale.

footer-dekorasjon footer-dekorasjon