Planlagte strømbrudd

Berørte nettkunder er varslet på SMS. Har du ikke mottatt SMS vennligst ta kontakt med oss på tlf. 61 29 46 00 eller på post@vevig.no

Fredag 21. januar - Dulven, Tretten

På grunn av reparasjon av høyspentkabel blir det strømstans for kunder tilknyttet ovennevnte nettstasjon fra kl. 12:30 til ca. kl. 13:30.

Fredag 21. januar - Musdalsvegen og Tretten Innkjøpslag, Tretten
På grunn av reparasjon av høyspentkabel blir det strømstans for kunder tilknyttet ovennevnte nettstasjoner fra kl. 07:30 til ca. kl. 08:30.

Vårt avbruddskart gir deg oversikt over feilsituasjoner og planlagte utkoblinger.

Kraftleverandører kan få direkte melding på e-post om planlagte utkoblinger i nettet. Dette kan bestilles ved å kontakte oss på post@vevig.no

footer-dekorasjon footer-dekorasjon