Når strømmen er borte

For å sikre stabil og sikker strømforsyning har Vevig døgnkontinuerlig beredskap. Feil og strømutfall registreres i vår driftssentral, og feilretting blir igangsatt umiddelbart.

Vårt avbruddskart viser registrerte feilsituasjoner og planlagte utkoblinger. Ved strømbrudd som kun gjelder enkeltkunder, kan avbruddskartet mangle informasjon. Vi ber om at kunder i slike situasjoner tar kontakt med vår vakttelefon.

Årsakene til strømbrudd kan være mange. Du bør derfor selv kontrollere egen installasjon før du ringer oss. Her er noen tips for hvordan du bør gå frem for å finne ut hvorfor det er mørkt i huset:
- Er det varslet planlagte strømbrudd? Kunder som berøres av planlagte strømbrudd varsles med SMS .
- Er strømmen borte i hele huset? Hvis kun deler av huset er strømløst, er det sannsynligvis en kurssikring som har løst ut.
- Sjekk hovedsikringene og kurssikringene i sikringsskapet. Skift sikringer eller vipp opp igjen automatsikringer hvis nødvendig.
- Har du jordfeilbryter(e), sjekk om de(n) har koblet ut.
- Mange eldre hus har strømledningen inn på husveggen. Her er det vanlig med sikringer også på loftet. Sjekk at disse er i orden.
- Kan strømmen være frakoblet på grunn av manglende betaling?

Finner du ikke årsaken til strømbruddet? Ta i så fall kontakt med vår vakttelefon.

Ring vår vakttelefon dersom du har informasjon om:
- hærverk og skade på våre anlegg
- skog og trær i eller på luftlinjene
- andre forhold som kan bidra til feilretting

Andre råd:
- Ha alltid lommelykt med friske batterier liggende lett tilgjengelig, gjerne i sikringsskapet.
- Har du et eldre sikringsskap med skrusikringer er det alltid lurt å ha ubrukte reservesikringer tilgjengelig.
- Kast alltid sikringer du vet eller tror er defekte.

Vakttelefon: 61 29 46 99


Ved kortere og lengre avbrudd vil våre nettkunder få kompensasjon for tiden strømmen har vært borte.

footer-dekorasjon footer-dekorasjon