Når strømmen er borte

Vevig har døgnkontinuerlig beredskap for drift av strømnettet, for i størst mulig grad å ha stabil og sikker strømforsyning til våre kunder. Etter normal arbeidstid praktiseres hvilende vakt, det vil si at mannskap rykker ut etter behov. Større feil og strømutfall vil straks bli registrert i vår driftssentral. Feilretting og gjenoppretting av drift blir igangsatt umiddelbart.
Her finner du informasjon om kompensasjon ved avbrudd.

Årsakene til strømbrudd kan være mange. Kunder oppfordres til å kontrollere sin egen installasjon før de ringer oss. Unødvendige utrykninger vil bli fakturert kunden.

Her er noen tips for hvordan du bør gå frem for å finne ut hvorfor det er mørkt i huset:
- Er strømmen borte i hele huset? Hvis ikke er nok feilen i huset.
- Sjekk hovedsikringene og kurssikringene i sikringsskapet. Skift sikringer eller vipp opp igjen automatsikringer hvis nødvendig.
- Har du jordfeilbryter(e), sjekk om de(n) har koblet ut.
- Mange eldre hus har strømledningen inn på husveggen. Her er det vanlig med sikringer også på loftet. Sjekk at disse er i orden.
- Er det varslet om planlagte strømbrudd i området (i dagspresse, Internett eller oppslag), vent i så fall til strømmen kommer tilbake. Annonseringen angir tidsrommet for strømstansen.
- Kan strømmen være frakoblet på grunn av manglende betaling?
- Er det mørkt også hos naboen kan du kontakte oss dersom du er usikker på om vi kjenner til at strømmen er borte.

Etter at det oppstår større feil er det mange som ringer oss. Naturlig nok ønsker folk å vite hvor lenge strømstansen vil vare. I slike situasjoner arbeider vi for fullt for å få rettet feilen. Dersom du ikke har viktig informasjon til nytte for feilsøking og feilretting, ber vi om at du er tålmodig. I de aller fleste tilfeller kommer strømmen raskt tilbake.

Ring vår vakttelefon (61 29 46 99) dersom:
- Du er i tvil om vi har registrert en feil
- Eller du har sett noe som kan være nyttig informasjon om feilsted og feilretting.

Andre råd:
- Ha alltid lommelykt med friske batterier liggende lett tilgjengelig, gjerne i sikringsskapet.
- Har du et eldre sikringsskap med skrusikringer er det alltid lurt å ha ubrukte reservesikringer tilgjengelig.
- Kast alltid sikringer du vet eller tror er defekte.

Har du sett noe som er nyttig for Vevig å vite?
Vi ser gjerne at du ringer, eller sender oss melding på e-post til post@vevig.no dersom du har sett noe som kan være nyttig for oss å vite, og som gjør at vi kan yte en bedre service. Slikt kan være:
- hærverk og skade på våre anlegg
- skog og trær som har vokst opp i våre linjer og utgjør en fare for driften
- mørke veilys

footer-dekorasjon footer-dekorasjon