Feilmelding

Feil på strømnettet
Vevig har ansvar for drift og vedlikehold av strømnettet frem til husveggen. Alt fra skap på utsiden av hus/hytteveggen og inne er private anlegg, og feil her må utbedres av registrerte elektroentreprenører.
Det kan være mange årsaker til strømbrudd. Kunder oppfordres selv til å kontrollere egen installasjon før de ringer oss. Her finner du tips til hva som bør undersøkes før du kontakter oss.

Avbruddskart:
Vårt avbruddskart gir deg oversikt over feilsituasjoner og planlagte utkoblinger.

Vakttelefon:

Ring vår vakttelefon (61 29 46 99) dersom du har registrert en feil i vårt strømnett som ikke vises i avbruddskartet.

Feil på veilys
Vevig har fra 01.01.2022 ikke avtaler om vedlikehold av kommunal vegbelysning. Vi henviser til kommunenes nettsider for nærmere informasjon.